Partner2000 - Főoldal

Kapcsolat

2183 Galgamácsa, József Attila u. 9.
2100 Gödöllő, Százszorszép u 29.
Tel.:
+36 28 419 294
Mobil: +36 70 670 66 27

partner2000@partner2000.hu
partner.2000@invitel.hu

Partnereink

Vállalkozások részére

< Az alkalmi munka új szabályai I.
05.08.2010

Szerző: Fekécs László

Az alkalmi munka új szabályai II.

Bejelentés, módosítás, letölthető munkaszerződés minta, orvosi vizsgálat, jelenléti ív, bérjegyzék. Egyszerűsített foglalkoztatásra 2010. augusztus 1-jétől a 2010. évi LXXV. törvény rendelkezései szerint létesíthető munkaviszony.

Az alkalmi munka új szabályai

BEJELENTÉS

A munkáltató bejelentési kötelezettségét - választása szerint –

  • ügyfélkapun keresztül elektronikus úton,
  • telefonon a 185-ös hívószámon, és
  • 2010. december 1-től SMS-ben.

Egyszerűsített foglalkoztatás esetén a munkáltató az APEH-nak a munkavégzés megkezdése előtt köteles bejelenteni

  • a munkáltató adószámát,
  • a munkavállaló adóazonosító jelét és TAJ számát,
  • az egyszerűsített foglalkoztatás jellegét (mezőgazdasági, turisztikai idénymunka vagy alkalmai munka),
  • az SMS útján történő bejelentés kivételével a munkaviszony napjainak
  • számát,

A munkáltató az adatokat a munkavégzés megkezdése előtt köteles bejelenteni.

MÓDOSÍTÁS

A bejelentés esetleges visszavonására és módosítására a bejelentését követő két órán belül van mód, amennyiben csak aznapra, a bejelentés napjára alkalmazzák a munkavállalót. 

Ha a tervezett munka  hosszabb egy napnál vagy másnap, a bejelentést követő napon kezdődik, akkor az adott nap reggel 8 óráig lehet módosítani.

Ezt követően a munkáltató a közteher-fizetési kötelezettségének köteles eleget tenni.

KAPCSOLÓDÓ SZABÁLYOZÁSOK – MUNKAVÉGZÉS, MUNKAIDŐBEOSZTÁS

Amennyiben azt a munkavállaló kéri, a munkaviszonyt a törvény melléklete szerinti szerződés megkötésével kell létesíteni, és azt legkésőbb a munka megkezdéséig kell írásba foglalni.

EGYSZERŰSÍTETT MUNKASZERZŐDÉS MINTA LETÖLTHETŐ INNEN!

Egyszerűsített foglalkoztatás céljára létesített munkaviszonyra a kötelező legkisebb munkabérről és a garantált bérminimumról szóló jogszabály rendelkezéseit alkalmazni kell.

A szabályozás tételesen meghatározza, hogy az Mt.-nek mely rendelkezéseit nem lehet alkalmazni egyszerűsített foglalkoztatásnál, például a munkaszerződés módosítására, a munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatásra, a kiküldetésre, kirendelésre, munkaerő-kölcsönzésre, távmunkavégzésre vonatkozó szabályokat.

Alkalmi munka esetén figyelemmel kell lenni többek között a következőkre is:

  • a munkaidő-beosztás az egybefüggő munkavégzés első napján is közölhető,
  • a munkáltató munkaidőkeret hiányában is elrendelhet az egyenlőtlen munkaidő-beosztást.

Nem kell alkalmazni az Mt. betegszabadságra, egyéb munkaidőkedvezményekre vonatkozó, valamint az Mt-ben a munkaviszony megszűnése esetén a munkaviszonyra vonatkozó szabályban és egyéb jogszabályokban előírt igazolások kiadására vonatkozó előírásokat.

Foglalkoztatás előtt a munkáltató köteles ellenőrizni, hogy a munkavállaló munkára képes állapotban van-e. Ezt megteheti úgy is, hogy a munkavállalót foglalkozás-egészségügyi orvos által végezhető ún. foglalkoztathatósági szakvéleményezésre küldi, amely feltárja, hogy milyen kockázatok mellett nem foglalkoztatható (pl. magasban végzett munkára).

Ez a vizsgálat nem kötelező, de ajánlatos, mert munkabalesetek előzhetők meg általa.

Kivételt jelent ez alól a betöltendő munkakörre vonatkozó érvényes előzetes munkaköri alkalmassági véleménnyel egyébként nem rendelkező fiatalkorú és idősödő munkavállalók, illetve terhes, nemrégen szült, anyatejet adó nők és szoptató anyák foglalkoztatása. Emellett csak abban az esetben kötelező egészségügyi vizsgálatot – és ez esetben ún. személyi higiénés orvosi vizsgálatot – végezni, ha a munkakör a járványügyi érdekből kiemelt munkakörök, tevékenységek körébe tartozik. Ilyen pl. a közfogyasztásra szánt élelmiszer (beleértve az ételt, italt) előállításával, valamint forgalmazásával (kivéve a csomagolt élelmiszerek és a nyers zöldség-gyümölcsfélék szállítását, tárolását) foglalkozó, továbbá ilyen munkahelyeken tisztítást, takarítást végző személy munkaköre (pl. pultos).

Az előző szabályozás szerinti szigorú számadású jelenléti ívet nem kötelező vezetni, DE a munkáltató továbbra is köteles olyan munkaidőnyilvántartást vezetni, mely alapján ellenőrizhető a munkaidővel és pihenőidővel kapcsolatos szabályok betartása.

A fentiek alapján tehát a „klasszikus” jelenléti ív, mint mukaidőnyilvántartás vezetése továbbra is kötelező.

Mivel az egyszerűsített foglalkoztatás szervezett munkavégzésnek minősül továbbra is, így a munkáltatót terhelik mindazok a kötelezettségek, amelyek a munkavállalók egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéshez való jogának érvényesüléséhez szükségesek (balesetvédelmi oktatás, éves kockázatértékelés, védőeszközök biztosítása, munkaszervezési feladatok, pihenőidő, védőital biztosítása stb.).

A bérfizetésnél a Munka Törvénykönyve szabályait kell alkalmazni, külön nyomtatvány erre nincs: a munkavállaló részére munkabéréről részletes írásbeli elszámolást kell adni. Az elszámolásnak olyannak kell lennie, hogy a munkavállaló a kiszámítás helyességét, valamint a munkabérből való levonások jogcímét és összegét ellenőrizni tudja; ettől érvényesen eltérni nem lehet. Az írásbeli elszámolásnak tartalmaznia kell a rendkívüli munkavégzés, az ügyelet és a készenlét jogcímén kifizetett díjazást is.

 

Forrás: 2010. évi LXXV. törvény

            1992. évi XXII. törvény

            www.apeh.hu

            www.afsz.hu

            www.ommf.gov.hu

www.ngm.gov.hu

Fekécs László