Partner2000 - Főoldal

Kapcsolat

2183 Galgamácsa, József Attila u. 9.
2100 Gödöllő, Százszorszép u 29.
Tel.:
+36 28 419 294
Mobil: +36 70 670 66 27

partner2000@partner2000.hu
partner.2000@invitel.hu

Partnereink

Vállalkozások részére

< NAV Üzemanyagárak - 2011 Június
02.01.2012

Szerző: Fekécs László

Rehabilitációs hozzájárulás 2012

Az idei évtől új törvény szabályozza a rehabiltációs hozzájárulás mértékét és fizetésének feltételeit. Az éves fizetendő összeg nem változott, de a kötelező foglalkoztatási szint növekedése könnyebbséget hozhat az érintett vállalkozásoknak.

Rehabilitációs hozzájárulás 2012

Továbbra is minden munkáltató rehabilitációs hozzájárulás fizetésére köteles, ha az általa foglalkoztatottak létszáma a 25 főt meghaladja (a tavalyi évben 20 fő volt!), és az általa foglalkoztatott megváltozott munkaképességű személyek száma nem éri el a létszám 5 százalékát (kötelező foglalkoztatási szint).

A munkaadó létszámának megállapításakor figyelmen kívül kell hagyni:

  • a közfoglalkoztatási jogviszonyban, valamint a közfoglalkoztatás támogatásáról szóló kormányrendelet szerint támogatott munkaviszonyban foglalkoztatott személyeket,
  • az egyszerűsített foglalkoztatás szabályai szerint jogszerűen alkalmazott munkavállalót,
  • a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló törvény hatálya alá tartozó munkavállalót, ideértve az önkéntes tartalékos szolgálati viszonnyal rendelkező munkavállalót is, és
  • a Munka Törvénykönyvéről szóló törvény alapján más munkáltatónál történő átmeneti munkavégzés során foglalkoztatott munkavállalót.

A rehabilitációs hozzájárulás éves összege a kötelező foglalkoztatási szintből hiányzó létszám, valamint a rehabilitációs hozzájárulás szorzata.

Létszámon a Központi Statisztikai Hivatal munkaügy-statisztikai adatszolgáltatáshoz kiadott útmutatójában foglaltak szerinti tárgyévi átlagos statisztikai állományi létszámot kell érteni. melyet egy tizedes jegyre kerekítve a kerekítés általános szabályai szerint kell meghatározni.

A rehabilitációs hozzájárulás mértéke 2012-ben 964 500 Ft/fő/év.

A megváltozott munkaképességű munkavállalót foglalkoztató munkaadó a rehabilitációs hozzájárulás megállapítása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza a megváltozott munkaképességű munkavállaló természetes személyazonosító adatait, a társadalombiztosítási adóazonosító jelét, a munkaképesség változásának, egészségi állapotának, egészségkárosodásának mértékét, a fogyatékosság tényét, továbbá az ezek igazolására szolgáló okirat másolatát.

A nyilvántartást a munkáltató a foglalkoztatás megszűnését követő öt évig köteles megőrizni.

A rehabilitációs hozzájárulást a fizetésére kötelezett munkaadó továbbra is maga vallja be, állapítja meg, és közvetlenül fizeti be. A rehabilitációs hozzájárulásra év közben negyedévenként előleget kell fizetni. Az előleg mértéke a mindenkori tárgynegyedévre vonatkozó tényadatok alapján kiszámított éves rehabilitációs hozzájárulás fizetési kötelezettség huszonöt százaléka. Az előleg összegét a munkaadó maga állapítja meg, és a fizetési kötelezettség teljesítésével egyidejűleg vallja be.

A negyedik negyedévre előleget fizetni nem kell. A tevékenységét megkezdő kötelezett az első teljes negyedév után köteles először bevallást és előlegfizetést teljesíteni.

Jogforrás:  2011. évi CXCI. törvény